KKC Bearing Service Co., Ltd.KKC Bearing Service Co., Ltd.
English ISO9001:2000
 
   
  สมัครงาน
 
 
   
สมัครงาน  
   
 
สมัครงาน
   
รูปถ่าย  
ตำแหน่งที่สมัคร   พนักงานสโตร์ (2 ตำแหน่ง)
ชื่อ- นามสกุล   โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ
เพศ  
วัน เดือน ปี เกิด   อายุ ปี
สถานที่เกิด  
ศาสนา  
สัญชาติ  
ที่อยู่ปัจจุบัน  
 
โทรศัพท์  
มือถือ  
อีเมล์  
บัตรประชาชนเลขที่  
ออกโดย  
สถานะภาพทางทหาร   ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ได้รับการยกเว้น
    อื่นๆระบุ
สถานะภาพทางครอบครัว   โสด สมรส หม้าย หย่าร้าง
วุฒิการศึกษา  
สาขาวิชา  
ประสบการณ์การทำงาน  
 
เงินเดือนที่ต้องการ   บาท/เดือน
     
 
 


       
 
 
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวและโปรโมชั่น | สินค้า | เทคโนโลยี | แนะนำการใช้สินค้า | สมัครงาน | ถาม-ตอบ | ที่ตั้งบริษัท | ติดต่อเรา  
  Copyright © 2008 KKC BEARING SERVICE CO., LTD