KKC Bearing Service Co., Ltd.KKC Bearing Service Co., Ltd.
English ISO9001:2000
 
   
  สมัครงาน
 
 
   
สมัครงาน  
   
 
   


บริการลูกค้า
   
คุณสมบัติ  
 

หญิง/ชาย

ปริญญาตรี

บคลิกดี/นิสัยดี/มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ใช้คอมพิวเตอร์ดี

รักบริการ

ถ้ามีประสบการในด้านบริการลูกค้าหรือการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


รับความต้องการของลูกค้า

เคลียร์สเปคสินค้า/จัดทำ Drawing และเช็คสต๊อก

เสนอราคา/ ติดตามใบเสนอราคา

รับคำสั่งซื้อ/ ทวนสอบข้อกำหนด ด้านผลิตภัณฑ์และการส่งมอบให้ลูกค้า

ดูแลการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงของลูกค้า

รับเรื่องร้องเรียนรวมทั้งความต้องการต่างๆ จากลูกค้าและประสานงานกับแผนกต่างๆ

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

   
   บัญชีและการเงิน
   
คุณสมบัติ  
 

หญิง/ชาย

ปริญญาตรี คณะบัญชี เอกบัญชี

มีความละเอียดรอบคอบ

มีความรับผิดชอบในการทำงานและสามารถทำงานด้วยตัวเอง

มีทักษะในการจัดการและแก้ปัญหาในสถาณะการเฉพาะหน้า


ดูแลและบันทึกบัญชีลูกหนี้/ เจ้าหนี้/ รายรับรายจ่ายและการปรับปรุง

วางบิล/ เก็บบัญชี และติดตามหนี้ค้างชำระ

จัดทำรายละเอียดประกอบงบ/ งบทดลอง/ งบกำไรขาดทุน/ งบดุลและรายรับรายจ่าย

จัดทำภาษีที่เกี่ยวข้อง

   
   ธุรการ/จัดซื้อ
   
คุณสมบัติ  
 
เพศ: หญิง / ชาย
การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาบัญชี / บริหารธุรกิจหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
·       มีความละเอียดรอบคอบ ใส่ใจในรายละเอียดของงาน
·       มีทักษะในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
·       มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีและมีความอดทน
·       มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานและตนเองอย่างต่อเนื่อง
 
ประสบการณ์  มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชีและ/หรือจัดซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 

1.      จัดหาและเทียบราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำงานของแต่ละแผนก

2.      จัดการบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน, วัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ

3.      จัดทำทะเบียนรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะพร้อมเก็บประวัติการซ่อมแซมบำรุงรักษา

4.      ทำจ่ายให้กับ Supplier ทั้งในและต่างประเทศเมื่อครบกำหนดชำระเงิน

5.      จัดทำภาษีที่เกี่ยวข้อง

6.      จัดทำเอกสารแผนกบุคคล

   
   พนักงานสโตร์ (2 ตำแหน่ง)
   
คุณสมบัติ  
  ชาย
วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีใบขับขี่ สามารถขับรถกระบะ/รถจักรยานยนต์ได้
ขยัน / อดทน / รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี

หมายเหตุ:
   
   

พนักงานธุรการและการเงิน 2 อัตรา
 
   
คุณสมบัติ  
  เพศ: หญิง
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
   
ใบสมัครงาน
   
   
   
พนักงานทรัพยากรบุคคล และระบบ (User Support) 2 อัตรา
 
   
คุณสมบัติ  
  เพศ: หญิง/ชาย
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีความรู้ด้าน IT / Database
   
ใบสมัครงาน
   
   
   
ช่างเขียนแบบ
 
   
คุณสมบัติ  
  เพศ: หญิง/ชาย
การศึกษา : ปวช. ขึ้นไป ช่างกลโรงงาน

ใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ดี
   
ใบสมัครงาน
   
   
   
พนักงานธุรการการตลาด
 
   
คุณสมบัติ  
  เพศ: หญิง/ชาย
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
   
ใบสมัครงาน
   
   
       
 
 
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวและโปรโมชั่น | สินค้า | เทคโนโลยี | แนะนำการใช้สินค้า | สมัครงาน | ถาม-ตอบ | ที่ตั้งบริษัท | ติดต่อเรา  
  Copyright © 2008 KKC BEARING SERVICE CO., LTD